Fakturačné údaje

CWL s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO:  50505238

DIČ:  2120369900

IČ DPH:  SK2120369900

Činnosť

AGROKOMODITY
Pre našich partnerov zabezpečujeme odbyt produkcie obilnín olejnín a strukovín  na domáci ale aj zahraničný trh EÚ za priaznivých cenových podmienok, prípadne na základe vopred dohodnutých kontraktov.
REVITALIZÁCIA PÔD
Dlhodobým používaním priemyselných hnojív, nedodržiavaním osevných postupov a vynechávania takzvaného ,, zeleného hnojenia,, z agronomických postupov sa zvyšuje kyslosť pôdy. Na zmiernenie zvyšovania kyslosti pôd ponúkame Granulovanú kriedu, ktorá má priaznivé účinky na úpravu pH v pôde.
KŔMNE ZMESI
Medzi naše ciele patrí zabezpečovať našim partnerom kvalitné kŕmne zmesi za výhodných cenových podmienok. Suché kukuričné mláto, Repkový šrot, Sójový šrot HiPro,

Kontaktujte nás

 

CWL s.r.o.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov Slovensko
Ing. Ľubomír ŠTEFANKO Obchodný manažér
E-mail: lstefanko@cwl.sk Telefón: +421910999372